Loading

Големите в бизнеса и начинът им на водене на оперативки

В големите компании периодично се провеждат оперативки, за да се следи докъде са стигнали и да се обсъждат идеи и промени. Изпълнителните им директори си имат собствен стил при воденето на такива срещи, който намират

Continue Reading

Не излизайте с момиче, което пътува

Любовта и пътуванията са като двете оси, около които се върти съвременния свят и особено светът на младите. Искаме да опитваме нови неща и да учим истините от живота по трудния начин. Колкото по-социални ставаме

Continue Reading