Loading

Теория на креативността

Един проблясък на гениалност или т.нар. “Еврика” момент, загатва за креативно мислене, но самата креативност е по-скоро процес, отколкото плод на едно единствено събитие. Всички сме чували как докато Исак Нютон си седял под едно

Continue Reading

Пътуването и живота

Хората, които са пътували и са живели в други страни, имат по-свеж поглед над света. Тяхното мислене е по-напредничаво и са по-отворени към приемането на нестандартното и различното. Видиш ли свят, вече не може да

Continue Reading