popov on July 6th, 2013

Когато говорим за политика, емоциите нямат място тук. В международните отношения дипломатите и висшите държавници общуват във формална обстановка, която изисква абсолютно абстрахиране от личностните качества на отсрещната страна, пренебрегване на нейните плюсове и минуси. Дори сълзите, които човек невинаги е в състояние да спре, не могат да „трогнат“ строгата и сдържана политика. Това важи […]

Continue reading about Брюксел не вярва на сълзи