Loading

Теория на креативността

Един проблясък на гениалност или т.нар. “Еврика” момент, загатва за креативно мислене, но самата креативност е по-скоро процес, отколкото плод на едно единствено събитие. Всички сме чували как докато Исак Нютон си седял под едно

Continue Reading