Loading

Големите в бизнеса и начинът им на водене на оперативки

В големите компании периодично се провеждат оперативки, за да се следи докъде са стигнали и да се обсъждат идеи и промени. Изпълнителните им директори си имат собствен стил при воденето на такива срещи, който намират

Continue Reading