Loading

Сайтовете по света

Ако в началото на 90-те някой ви бе казал, че ще имаме дигиталните възможности, с които разполагаме днес, то щяхте ли да му повярвате? Едва ли. Бързината и темповете на развитие ни докараха в нова

Continue Reading

Малко за социалната отговорност

Чували сме много за това, че първо задължение на обществеността е да бъде отговорна към собствената си среда. Под общия знаменател са поставени всички, главно онези, които чрез влиянието си могат да въздействат на определени

Continue Reading