Loading

Малко за социалната отговорност

Чували сме много за това, че първо задължение на обществеността е да бъде отговорна към собствената си среда. Под общия знаменател са поставени всички, главно онези, които чрез влиянието си могат да въздействат на определени процеси.

0022190fd33011e5b2c503Такъв е бизнесът. Когато говоря за неговото участие като влиятелен член на колектива, то трябва да забележа, че неговата отговорност е корпоративна. Всъщност “Корпоративната социална отговорност” е отдавана познат на икономистите и маркетолозите израз. Означава, че бизнесът трябва да допринася за устойчивото икономическо развитие, за трудовите отношение – условия, осигуровки за служителите и техните семейства, но да бъде и гарант за по-висок стандарт на живот.

Засягайки самото устойчивото развитие не мога да не обясня с няколко думи. Това не е просто словосъчетание – рожба на приумиците на икономистите. Терминологичното понятие е дотолкова сериозно, че е основан Световен икономически съвет за устойчиво развитие и дори Български такъв. Поета е грижата за целесъобразното използване на природните блага с цел да се постигне баланс между задоволяване на нуждите на нациите и запазване на природното богатство на планетата. Целта е постигането на екологична и защитена среда и налага сътрудничество на четири нива – икономическо, социално, екологично и институционално. Последното  осигурява правовата и социалната намеса на държавата.

Благодарение на силните позиции на бизнеса корпоративната социална отговорност играе значима роля в създаването на този баланс. Чрез финансови средства и влияние могат да се създават ПР акции за озеленяване, колективно почистване, създаване на режими за органично хранене, разделно събиране на боклука и рециклиране, отделяне на по-малко вредни емисии във въздуха. Идеята е постигането на по-висок жизнен стандарт да върви ръка за ръка с опазване на околната среда.

Възможностите пред бизнеса са неизброимо много. Възможностите пред човека са още толкова. Само ние, хората, бъдейки сплотен колектив пред каузата на социалната отговорност бихме могли да пренасочим развитието на света в една по-добра и многообещаваща за човечеството посока. Жалко обаче, че твърде малко се говори в обществото ни за социалната отговорност, когато тя е начин на действие, на мислене, поведение, което може и да се предава вирусно, и да се култивира в семейството. Дори да се превърне в мерило за развитието на една нация.

Изображението е взето Интернет. Представя китайската идея за по-целесъобразно консуматорско отношение в многомилионната държава.

Google+ Comments