Loading

Да действаме!

Полученото знание трябва да се приложи, иначе е само нетествана в реалния живот теория. Докато не приложиш теориите, те са само прочетени думи от книга, която не сте преживели. Смисълът на ученето е реалното практикуване

Continue Reading