Loading

Да действаме!

Полученото знание трябва да се приложи, иначе е само нетествана в реалния живот теория. Докато не приложиш теориите, те са само прочетени думи от книга, която не сте преживели. Смисълът на ученето е реалното практикуване на наученото. Ето защо са нужни и действия спрямо натрупаните знания.

wpid-apply-knowledgeВместо само да обсъждате с останалите какво сте научили днес, защо не опитате да извлечете максимална полза от него, прилагайки го. Така ще може да споделите информацията и да приложите доказателства от първа ръка. Няма нищо лошо да четете, за да се самоусъвършенствате, но няма да е зле и да действате. Така само помагате на себе си още повече.

Да кажем, че се интересувате от дадена област на познанията и искате да се развивате в тази насока, затова намирате разни книги и започвате да ги четете. Нещата ви се изясняват малко по малко. Но какво правим, когато искате професията ви да е свързана с това? Имате някакви теоретични знания, но никой няма да ви вземе на сериозно, защото не сте ги прилагали на практика. Едно е да говориш за нещо на думи, друго е делата ти да говорят сами за себе си.

Тази ситуация доста наподобява излизането от университета. Да, завършил си нещо, но не си експерт, не си дори близо до това, защото нямаш нужния практически опит. Затова трябва да действаш, за да го придобиеш, започвайки от малкото и изкачвайки се нагоре постепенно.

Ето защо ви приканвам не само да четете, но и да действате. Помнете, че по този начин сами се дърпате напред.

Google+ Comments