Loading

Нов подход

Нужен е нов подход към чуждестранните инвеститори , управляващите трябва да разширят формите за диалог с реалния бизнес, за да намерят верните стъпки. В последните няколко години привличаме чуждестранни инвеститори, рекламирайки България чрез ниските й

Continue Reading

Защото трябва да се възползваме от услугите на специалисти като Янко Янев

Адвокат Янко Янев от дълги години се занимава със застрахователни казуси и е добър пример за това, защо трябва да бъдат използвани услугите на професионалисти. В Западните държави е напълно нормално схващането, че човек не

Continue Reading