Loading

Нов подход

Нужен е нов подход към чуждестранните инвеститори , управляващите трябва да разширят формите за диалог с реалния бизнес, за да намерят верните стъпки.

В последните няколко години привличаме чуждестранни инвеститори, рекламирайки България чрез ниските й данъци и ниската цена на разходите за правене на бизнес в страната – по-евтина работната ръка, по ниски цени на недвижимите имоти, публичен транспорт, ел. енергия и т.н. Но ситуацията вече е съществен променена в полза на нашите съседи та вече е съществено променена в полза на нашите на съседи от Сърбия и Румъния, които все по-осезаемо ни изместват в привличането на нови преки чуждестранни инвестиции. Това налага управляващите в България да предложат допълнителни насърчителни мерки за качествени инвеститори – например с въвеждане на данъчни облекчения за развойна и изследователска дейност. Друга лесна за реализиране стъпка е по-ускореното издаване на така наречените сини карти. Новото правителство трябва да разшири формите за диалог с реалния бизнес, който не бездейства, а сам създава условия да намира нужните му висококвалифицирани специалисти в България – прави собствени академии, за да предаде на ученици и студенти специфични практически  насочени знания и умения, които те все още не могат да получат в учебните заведения.

източник: сп. Икономика

Google+ Comments