Loading

Глътка чист въздух

Понякога човек има нужда да остане насаме с мислите, да поговори със себе си и да вземе важно решение. Вие били ли сте в такава съдбоносна ситуация, която едва ли не определя курса на по-нататъшния

Continue Reading

Студентският живот, местенето и големите решения

Днес ще се върна малко назад във времето, когато още бях студент. Всъщност, това не беше твърде отдавна, някъде преди 2-3 години май. Тогава за пръв път се отделих от нашите и трябваше да се

Continue Reading