Loading

Глътка чист въздух

decision-makingПонякога човек има нужда да остане насаме с мислите, да поговори със себе си и да вземе важно решение. Вие били ли сте в такава съдбоносна ситуация, която едва ли не определя курса на по-нататъшния ви живот? Големите решения се взимат трудно и трябва да са добре обмислени, защото те са преход от старото към новото, от познатото към непознатото, от минало към бъдеще. Периодът, който ги предшества е тежък именно заради сериозността на евентуалните последствия след тях. Но все пак те трябва да се вземат и съзнанието ни да се освободи за това, което следва.

Веднъж взели това решение, се чувстваме олекотени, въпреки че не знаем доколко правилен е бил изборът ни, но предстои да разберем. Надяваме се, че всичко това ще доведе до положителна промяна в живота ни. Сега вече може да си поемем глътка чист въздух, да свалим товара от раменете си и да се насладим на онова, което ни очаква, каквото и да е то.

Ще се съгласите, че процесът на вземане на важно решение може да затормози мислите ни за момент, но като приключим и намерим отговора, се чувстваме освободени и обнадеждени от новото начало, което ни предстои. Все едно ни порастват оптимистични крила. Обичам момента след като съм направил избора си, тогава вече мога да си отдъхна.

Google+ Comments