Loading

Глътка чист въздух

decision-makingПонякога човек има нужда да остане насаме с мислите, да поговори със себе си и да вземе важно решение. Вие били ли сте в такава съдбоносна ситуация, която едва ли не определя курса на по-нататъшния ви живот? Големите решения се взимат трудно и трябва да са добре обмислени, защото те са преход от старото към новото, от познатото към непознатото, от минало към бъдеще. Периодът, който ги предшества е тежък именно заради сериозността на евентуалните последствия след тях. Но все пак те трябва да се вземат и съзнанието ни да се освободи за това, което следва.

Веднъж взели това решение, се чувстваме олекотени, въпреки че не знаем доколко правилен е бил изборът ни, но предстои да разберем. Надяваме се, че всичко това ще доведе до положителна промяна в живота ни. Сега вече може да си поемем глътка чист въздух, да свалим товара от раменете си и да се насладим на онова, което ни очаква, каквото и да е то.

Ще се съгласите, че процесът на вземане на важно решение може да затормози мислите ни за момент, но като приключим и намерим отговора, се чувстваме освободени и обнадеждени от новото начало, което ни предстои. Все едно ни порастват оптимистични крила. Обичам момента след като съм направил избора си, тогава вече мога да си отдъхна.

Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply