академии

popov on September 16th, 2018

Нужен е нов подход към чуждестранните инвеститори , управляващите трябва да разширят формите за диалог с реалния бизнес, за да намерят верните стъпки. В последните няколко години привличаме чуждестранни инвеститори, рекламирайки България чрез ниските й данъци и ниската цена на разходите за правене на бизнес в страната – по-евтина работната ръка, по ниски цени на […]

Continue reading about Нов подход