Loading

Връщащите се

Прави ли ви впечатление колко хора живеят в чужбина? Бройката никак не е малка. А забелязали ли сте колкото от тях избират да получат образованието си извън граница? А колко от тях се връщат и

Continue Reading

Информационните технологии

Това е тема, на която трябват да обърнат внимание всички млади хора. Ако се огледаме ще видим, че сме изцяло обвързани с развитието на технологиите и всъщност това е може би най-добре заплатения сектор. В

Continue Reading