служител

С годините на човешката еволюция, напълно логично е и пазара на труда да претърпи своите промени и развитие. Това се осъществява по разнообразни начини в различните държави, в зависимост от нивото на развитие на обществото, икономиката и технологиите. И въпреки това, независимо от темповете и времето, през което се случват различните промени, стъпките биват естествени […]

Continue reading about Еволюцията на пазара на труда

popov on October 18th, 2017

На всеки поне веднъж в живота му се е налагало да си търси работа. В днешно време изискванията към кандидатите стават все по-големи, а понякога дори неизпълними, като заплащането, което се предлага е повече от подигравателно, за изискванията, които имат работодателите към новия си колега. Но в България все още не съществува правилно разбиране на […]

Continue reading about Търсене на работа