Loading

Еволюцията на пазара на труда

С годините на човешката еволюция, напълно логично е и пазара на труда да претърпи своите промени и развитие. Това се осъществява по разнообразни начини в различните държави, в зависимост от нивото на развитие на обществото, икономиката и технологиите. И въпреки това, независимо от темповете и времето, през което се случват различните промени, стъпките биват естествени и почти еднотипни във всяко едно общество.

И така ако се върнем назад във времето на първата технологична революция, ще разберем, че хората не са искали машините да навлязат в производството, защото това е означавало да загубят работните си места. Това от своя страна е довело до глад, депресия и криза на обществата. Но в крайна сметка е провокирало хората да се преквалифицират и да започната да усвояват нови умения, за да могат да оцелеят. И така стъпка по стъпка, иновация след иновация, човечеството е стигнало до момента, в който един огромен процент от работата, която извършва е предимно интелектуална. Ето защо все повече започва да се набляга на това да инвестираме в себе си. Все по-достъпно стана образованието по света, особено за българите, а с помощта на съвременните технологии, можем бързо и лесно да се запознаем с дадено знание, а при повече упоритост и да го усвоим.

Ето защо пазарът на труда промени своята структура. Ако до този момент работниците са разчитали на това работодателите да им осигурят работното място и те да допринасят с човекосилата си за благото на организацията, то съвремието ни предполага търговия на умения и познания. Вече все по-често в западните държави се наблюдава феноменът, в който едно интервю за работа не представлява изпит за кандидата, а е двустранен процес, в който страните, участници в него запознават другата с възможностите и положителните страни от едно взаимно партньорство. И да, трудовите взаимоотношения се превръщат в партньорство между работодател и служител, в което единия предлага благоприятна среда и заплащане за изпълняване на определени задължения, а другия предлага своите знания, умения и способност да се справя с поставените му задачи.

Ето защо, когато една фирма разкрива дейността си, тя започва битка с конкурентите си, не само за проектите, които ще трябва да изпълнява, но и за това колко по-добри условия ще може да осигури на потенциалните си служители. Колкото по-привлекателни са те, толкова по-качествени умове ще привлече в редиците си, а оттам и ще постигне много по-добри резултати и ще привлечете много повече клиенти.

Google+ Comments