Loading

Стоян Мавродиев и финансовите услуги, които помагат на малкия бизнес да се реализира

Малко са хората, които могат просто да си основат собствен бизнес единствено със спестявания. Понякога и след като сме прескочили първото голямо препятствие – регистрирането на фирмата и започването на дейността ѝ, даже и по-сложни начинания, като намирането на клиенти и партньори, – бизнесите са нещо, в което трябва редовно да се инвестира, ако искаме да се справим с конкуренцията. За всеки предприемач идва в момент, в който трябва да избере – да вложи значителни средства за развитие, било то за нова апаратура, отваряне на нови локации или разширяване на дейността, или да остави компанията си на сегашното положение и да рискува тя да бъде изместена от пазара. Тук отново възниква проблема, че малко от нас разполагат с готови средства за толкова мащабни промени. Затова теглим кредит.
Но от какво точно се нуждае фирмата ни?
Скоро ми се наложи да открия отговора на този въпрос. За целта проучих групата на Българската банка за развитие, особено трите нови дъщерни дружества, основани през двете години откакто Стоян Мавродиев стана главен изпълнителен директор. Всяка дъщерна компания на ББР предлага специализирани финансови услуги, които са подходящи за различни видове бизнеси, в зависимост от размера, стадия на развитие и нуждата.
Ще започна с двете най-дълго съществуващи дъщерни предприятия на ББР.
Националният гаранционен фонд допълва обезпечения на кредити, взети от други банки. Тези услуги са от огромна полза за стартиращите предприятия и тези без кредитна история. Фондът функционира от 2010 г. и до момента е гарантирал кредити с общ размер от 1,7 млрд. лв.
Микрофинансираща институция ДЖОБС улеснява достъпа до финансиране на фирми от МСП сектора, които без подкрепата на ББР биха останали „изключени“ от пазара на финансовите услуги. От услугите на МФИ Джобс могат да се възползват микро- и малки предприятия, стартиращи компании, самонаети лица и др. По този начин дейността на дружеството допринася и за създаването на нови работни места и за запазването на вече съществуващи.
През периода 2018 – 2019 г. са основани три нови дъщерни предприятия. Групата на ББР вече предлага пълен набор от финансови услуги.
Фондът за капиталови инвестиции попълва важна ниша в българската икономика. По думите на Стоян Мавродиев, на пазара съществуват много възможности за финансиране на стартиращи компании, но има подчертана липса на средства за растеж и развитие – проблем, който се наблюдава както в България, така и в цяла Европа. Както г-н Мавродиев заяви пред Manager.bg, фондът за капиталови инвестиции попълва именно тази ниша, осигурявайки дялов капитал за научна и развойна дейност на малки и средни фирми, особено такива, които са във фаза на растеж и искат да успеят. Фондът приоритизира социални предприятия и бизнеси в сферата на иновациите, но обхваща фирми от всички сектори.
ББР Факторинг предоставя услуги както в България, така и при износ на международния пазар. Те предоставят на фирмите възможност да ускорят обращаемостта на капитала си, а на фирмите-износители – да достигнат и да се утвърдят на нови пазари отвъд рамките на страната. Това е от особена полза за малките предприятия.
Услугите на ББР Лизинг са от особена важност за компании в процес на технологично обновяване. Според Стоян Мавродиев, лизинговите услуги са все по-търсени в България. От тях могат да се възползват най-вече предприятията в сферата на иновациите.
Групата на Българската банка за развитие вече разполага с всички видове услуги, от които може да се нуждае бизнесът ви, а някои от тях не се предлагат никъде другаде. Остава само да проучите от какво се нуждае предприятието ви, за да се развива стабилно в висококонкурентната съвременна икономика.

Google+ Comments