Loading

Ако сте забравили защо трябва да гласуваме

Идват поредните избори в България. Ако се чудите защо и този път трябва да отидете до урните, прочетете този текст. Той ще ви напомни, че гласът ни е важен – защото това е начинът, по който гражданите изразяват своята воля и активно участват в демократичния процес. Ето няколко причини защо е важно да гласувате на парламентарните избори.

Изразяване на демократични права. Гласуването е основно право и привилегия на всеки гражданин, навършил 18 години. То позволява на хората да участват в определянето на политическата сцена на страната и да изразяват своите възгледи и предпочитания.

Определяне на бъдещето на страната. Парламентарните избори влияят на политическите решения и закони, които ще бъдат приети през следващите години или да се молим година в нашия случай. Гласуването дава възможност на гражданите да изберат представителите, които според тях най-добре ще защитават интересите им и ще работят за благоденствието на обществото.

Отговорност на избраните политици. Гласуването е инструмент, чрез който гражданите могат да държат под отговорност политиците за действията и решенията им. Когато хората гласуват, те изпращат ясно послание до политическите партии и техните представители, че те са отговорни пред избирателите и трябва да работят в тяхна полза. Дори изборът на не подкрепям никого, показва оценката на масата.

Активно гражданство. Гласуването е проява на активно гражданство, като показва ангажимент към обществото и стремеж за подобряване на качеството на живот. Това е възможност да се утвърди значението на гражданските свободи и права.

Вашият глас има значение. Всяка отделна бюлетина дава влияние върху крайния резултат от изборите. Негласуването може да доведе до нежелани последици и да даде предимство на неправилните хора. А вече имаме опит с този сценарий.

Гласувайте, има смисъл!

Google+ Comments